Europa schakelt BuildUp in om diepgaande energetische renovaties te versnellen in vijf landen

Europa schakelt BuildUp in om diepgaande energetische renovaties te versnellen in vijf landen

BuildUp, de specialist in off-site constructie voor nieuwbouw en energetische renovatie, werd geselecteerd voor het Europese subsidietraject Life Giga Regio Factory. Dat project wil energetische renovatie versnellen en toegankelijker maken, maar illustreert vooral de grote nood om op (veel) grotere schaal energetisch te gaan renoveren. BuildUp ziet met de selectie opnieuw zijn leidende rol in energieneutraal off-site bouwen bevestigd. Dat ontgaat ook Vlaanderen niet, want vandaag komt Vlaams Minister van Wonen Diependaele langs bij BuildUp voor een bedrijfsbezoek en een persmoment.

 

Verouderde woningen lekken energie

In Europa moeten 43 miljoen woningen een energetische renovatie ondergaan om ons continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een gigantische opdracht die voor overheden een enorme kost met zich meebrengt, maar ook ongeziene opportuniteiten voor wie het potentieel van off-site bouwen wil benutten. Off-site energetische renovatie staat voor: woningen diepgaand en structureel renoveren door een isolerende bouwschil rondom de huizen aan te brengen met complete gevels en daken die in een productiehal worden geassembleerd. Daarmee kunnen grote projecten als de energierenovatie van een sociale woonwijk in recordtempo worden uitgevoerd.

 

BuildUp in EU-consortium voor energetische renovatie sociale woningen

Dat ziet ook de Europese Commissie in, die BuildUp selecteerde als één van 15 bedrijven actief in België, Duitsland, Italië en Frankrijk om samen een consortium te vormen met als gezamenlijk doel: tegen 2030 de energetische renovatie van 750.000 sociale woningen met een off-site geproduceerde bouwschil te faciliteren. Op Belgisch niveau zijn naast BuildUp ook partners betrokken als Buildwise (voormalige WTCB), Greenwin en Housing Europe – het overkoepelend orgaan (met hoofdzetel in België) voor sociale woningbouw in Europa. Het consortium wordt gecoördineerd door Greenflex.

Michael De Bouw, labohoofd « Renovatie & Erfgoed » bij Buildwise: “We zijn vereerd dat Buildwise, het innovatiecentrum voor de bouwsector in België, sinds een 10-tal jaar samen met bouwbedrijven pioniert in een aantal innovatieve projecten rond digitalisering en prefab-renovatie. De ‘off-site construction’-aanpak voor renovaties is één van dé sleutels om een grootschalige renovatie-golf te realiseren met kwalitatieve en doorgedreven renovatietechnieken. Hiervoor dienen niet alleen technische uitdagingen te worden aangepakt, maar ook de markt en organisatie, zodoende de sector kan investeren en opschalen om deze praktijken effectief te laten doorbreken in de Belgische bouwsector.”

 

Off-site constructie is de toekomst van de bouw

De financiering van het Europese subsidieproject Life Giga Regio Factory verloopt via het LIFE- programma, het financieringsinstrument van de Europese Commissie voor milieu- en klimaatactie. De Europese belangstelling voor BuildUp is een enorme opsteker, zegt CEO van BuildUp Hélène de Troostembergh, maar volstaat niet. “Dat BuildUp aan een steile opmars bezig is, bewijst wel dat we opnieuw voor een prestigieus Europees project gevraagd worden. Alleen blijft ons land intussen achterop hinken als het aankomt op energetische renovatie. Ik hoop dan ook dat onze lokale en bovenlokale overheden uit onze selectie meenemen dat off-site constructie dé toekomst is voor energetisch duurzaam én razendsnel bouwen en renoveren op grote schaal.”

 

Vlaams Minister van Wonen vindt inspiratie bij BuildUp

De aandacht van de Vlaamse overheid voor het potentieel van BuildUp en energetisch renoveren groeit intussen wel. Vandaag 27 januari om 14.00 uur komt Vlaams Minister van Wonen Diependaele op werkbezoek. Doel: het Europese energetische renovatieproject waar BuildUp aan deelneemt linken aan meer lokale beleidsinspanningen op het vlak van energetische renovatie. Journalisten kunnen deelnemen aan het bedrijfsbezoek en CEO Hélène de Troostembergh en Vlaams Minister van Wonen Diependaele interviewen.

“Als minister van wonen juich ik innovatie in de bouwsector toe. We zullen de sector de volgende jaren nodig hebben om alle uitdagingen op het gebied van wonen het hoofd te bieden. Sociale woningbouw kan hiertoe een belangrijke katalysator zijn: we ‘experimenteren om te leren’. De Vlaamse regering draagt graag een steentje bij: via de projectoproep maken we 10 miljoen euro vrij ter stimulering van innovatieve en experimentele technieken in een regelluw kader. De ervaringen verankeren we in de algemene procedures rond sociale woningbouw. Zo willen we evolueren naar een snellere bouw en energetische renovatie van het sociaal patrimonium in Vlaanderen”, aldus Matthias Diependaele.

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precorona niveau

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precorona niveau

 

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid nam in 2021 met 6,3% af ten opzichte van 2019. Tegenover 2020 viel een stijging op te tekenen (+8,6%), maar dat was hét coronajaar bij uitstek met periodes waarin het eenvoudigweg niet mogelijk was om te werken en dus ook de kans op arbeidsongevallen veel kleiner was. 2020 is met andere woorden geen goed vergelijkingspunt, 2019 is dat wel. “Maar we blijven zeker niet op onze lauweren rusten en willlen onze sector verder veilig maken de komende jaren”, benadrukt Niko Demeester, CEO van bouwfederatie Embuild. “De basisveiligheidsopleiding die dit jaar in werking trad is al een stap in de goede richting, nu moet ook de Construbadge, een visueel identificatiemiddel voor iedereen op de werf, er eindelijk komen.”

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precorona niveau, zo blijkt uit onderstaande cijfers. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3% in 2021. Een stijging ten opzichte van 2020 is logisch: de bouw lag door corona een hele tijd stil.

 

  Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid Evolutie Ongevallen met dodelijke afloop Evolutie
2014 10.369   16  
2015 9827 -5,3% 14 -12,5%
2016 9692 -1,4% 19 +35,7%
2017 9348 -3,6% 12 -36,9%
2018 9182 -1,8% 18 +50%
2019 8899 -3,1% 9 -50%
2020 7678 -13,7% 13 +14,4%
2021 8341 +8,6% 13 =

 

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven deze cijfers van FEDRIS aan. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden wel niet opgenomen, maar Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

 

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is de laatste jaren wel verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Zo trad in het voorjaar één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van Embuild in werking, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Die opleiding neemt 8 uur in beslag en moet binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd worden door elke nieuwkomer in de bouw. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar in de sector actief was. Momenteel geldt die veiligheidsopleiding  voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw. Maar we dringen erop aan dat federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne deze veiligheidsopleiding binnenkort ook verplicht voor iedereen die op een bouwwerf actief is (werknemers uitvan leveranciers, zelfstandigen en gedetacheerden,…).

 

Ook is Embuild al jaren vragende partij om nog beter te registreren en controleren wie effectief op een werf mag zijn. “Zoals in Frankrijk pleiten we voor de veralgemeende invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden. Op die manier zullen werkgevers, vakbonden en inspectie proactief kunnen controleren en wordt eventueel zwartwerk en sociale dumping proactief tegengegaan”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.