5 redenen waarom het BouwForum een must is voor KMO’s

5 redenen waarom het BouwForum een must is voor KMO’s

Let zeker op de laatste reden

Wat maakt dat jouw concurrent beter uit de crisis komt, terwijl jullie nochtans identieke problemen hebben: hoge prijzen, moeilijke klanten, almaar strengere regels … Het antwoord op zulke vragen hoor je meestal uit de mond van duur betaalde consultants, of events met exotische prijskaartjes. Wat als zo’n event nu eens gratis was? Op maat van bouwprofessionals, met actuele thema’s en topsprekers uit de bouw- en andere sectoren. Embuilds BouwForum, op vrijdag 17 maart, in Paleis 10 van Brussels Expo, is zo’n event. Alvast 5 redenen om in te schrijven.

 

De jeugd is ongerust.

Je wil oplossingen om wonen duurzaam en betaalbaar te maken.

Dat jongeren zich zorgen maken over de toekomst, is begrijpelijk. Het klimaat slaat op hol. En zelfs een goede job biedt nog geen zekerheid op een mooi onderdak. Moeten we stilaan af van een eigen woning? Gaan we naar andere formules, zoals samenhuizen? En wat is de impact van zulke veranderingen op jouw werk als schrijnwerker, schilder of installateur?

 

Digitaliseren is slechts het begin.

Je wil elke verandering aangrijpen om vooruit te gaan.

Software om offertes te maken, tracking van materieel en voertuigen … Digitaliseren maakt jouw bedrijf efficiënter. Maar hoe goed ben je voorbereid op andere veranderingen? Bouw je morgen nog op de werf of in een fabriek? Heeft circulair bouwen ook gevolgen voor jouw bedrijf? En blijf je technicus of evolueer je meer en meer richting services en consulting?

 

Influencer of installateur?

Je wil jongeren aan boord, maar twijfelt over de aanpak.

Stucadoors en dakwerkers te kort. Zo stond het vorige week in de media. Het zijn lang niet de enige vacatures in de bouw die moeilijk ingevuld geraken. Toch slagen sommige collega’s erin om jong volk aan te trekken. Sterker nog: in hun bedrijf zijn alleen “40-minners” aan de slag. Hoe slagen ze daarin? En wat zeggen de jongeren zelf?

 

2024, een verkiezingsjaar.

Je wil geen doemdenkers maar een visie gebaseerd op feiten.

Federaal, regionaal, lokaal. De overheid is niet alleen opdrachtgever, maar gaat ook over wetten en regels voor de bouw. Meer nog: ze heeft op allerhande manieren invloed op de portemonnee van zowel bedrijven als particulieren. Niemand minder dan Pierre Wunsch, topman van de Nationale Bank van België, geeft tekst en uitleg bij de economische toestand van ons land.

 

Laat de bouw gezellig zijn.

Je wil een gratis bezoek brengen aan Batibouw.

Ons BouwForum keert terug naar Brussels Expo, waar het ooit is begonnen. Je geraakt er even vlot met de auto als met het openbaar vervoer. Onze sprekers starten om 11 uur. Maar de deuren gaan een uur eerder open, om je te verwennen met sandwiches, croissants en yoghurt. Ons event eindigt om 12.20 uur. Dan is het tijd voor ons gratis walking diner buffet en een gratis bezoek aan Batibouw.

Business as unusual

Business as unusual

Naar een toekomstgerichte bouwketen

Olivier Vandooren heeft een goed zicht op trends en evoluties binnen de bouwsector. Net daarom hebben we de directeur-generaal van Buildwise gekozen om op ons BouwForum te spreken over de toekomstgerichte bouwketen. Wie nog twijfelt aan het belang van dit thema, vindt hieronder een voorzet. Welke bouwbedrijven zijn de winnaars van morgen? En wie zijn de verliezers?

De toekomst voorspellen, is een riskante bezigheid. Je kan er met de grootste zekerheid mijlenver naast zitten. Maar je kan ook inschatten welke richting het misschien uitgaat. De juiste vraag is het begin van een juist antwoord. En vragen zijn er genoeg voor de bouwbedrijven. De vraag naar meer duurzaamheid, waarin circulair bouwen een belangrijke rol speelt. De vraag naar technologie, om het bouwproces efficiënter te maken. De vraag naar nieuwe woonvormen, omdat de bevolking verandert … En de belangrijkste vraag van allemaal: hoe spelen bouwondernemers hierop in?

 

Andere bedrijfsmodellen

Bouwen is vandaag grotendeels een lineair gebeuren. Het stramien is eenvoudig: een opdrachtgever zoekt een architect, een aannemer zet de plannen om in een gebouw en nog een andere speler is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele herstellingen. Over sloop – jaren later – en mogelijk hergebruik van een gebouw wordt zelden nagedacht.

Het huidige bedrijfsmodel is om meerdere redenen moeilijk houdbaar. Eens een project is opgeleverd, valt er voor aannemers geen extra winst te behalen. Die komt er alleen door nieuwe opdrachtgevers aan te trekken en nieuwe projecten te bouwen. Bovendien worden projecten almaar complexer en vergroot de kans op fouten en dus hogere kosten. Nog een nadeel: met de huidige manier van werken, is het onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. En we blijven als sector gevoelig voor geopolitieke spanningen, die onder meer resulteren in hoge materiaalprijzen. Welke oplossingen zijn er?

 

Van producten naar diensten

Het begrip circulair bouwen behoeft weinig uitleg. Minder materialen gebruiken, minder afval creëren, minder leegstand van gebouwen … Niemand die tegen is. Maar los van de vele leerrijke white papers en proefprojecten blijft het zoeken naar een bedrijfsmodel om het principe op grote schaal toe te passen. Eén van de mogelijkheden zijn product-dienstcombinaties, een model waarbij het product eigendom blijft van de verkoper. Wat de klant dan wel koopt, zijn de functionaliteit en het gebruik van het product. Om de Amerikaanse futuroloog Alex Steffen te citeren: ‘De mensen willen geen boormachine, ze willen gewoon een gat in de muur.’

Inzetten op product-dienstcombinaties, maakt dat we zorgvuldiger omspringen met materialen, en gaan nadenken over wat er met een product of gebouw gebeurt eens het einde van de levensduur is bereikt. Beter herstellen en hergebruiken dus, dan weggooien en vervangen. Materialen, producten en technologie aanbieden als dienst, heeft bovendien het potentieel om ze voor gebouweigenaars betaalbaar te maken. De kosten worden gespreid in de tijd. En piekeren over defecten hoeft niet langer. Immers diegene die ze plaatst of verkoopt, doet ook het onderhoud. In plaats van een eenmalige verkoop, ontstaat dus een langetermijnrelatie met de klant, en een continue inkomenstroom.

 

Digitalisering en urban mining

Een nauwer contact tussen bouwbedrijf, onderaannemer, opdrachtgever, ontwerper en producent van bouwmaterialen, vraagt ook om een accuratere uitwisseling van informatie. BIM, voluit Building Information Modeling, biedt hier interessante mogelijkheden. Maar veel meer nog dan vandaag het geval is, zal het BIM-model moeten inzetten op inventarisering: in welke toestand en op welke precieze locatie in een gebouw bevinden zich herbruikbare materialen?

Parallel aan de digitalisering ontstaan wellicht ook nieuwe bedrijven, specialisten die materialen opsporen in bestaande gebouwen, die de kwaliteit van die materialen kunnen inschatten, en die ze weer geschikt maken voor gebruik. Dat betekent dat ook handenarbeid een toekomst heeft. Het zou naïef zijn ervan uit te gaan dat de hele bouwketen zomaar kan omschakelen naar een nieuwe manier van werken. Daarvoor is de bouwsector te complex en te divers. Het zou nog veel naïever zijn ervan uit te gaan, dat de succesformules uit het verleden ook morgen nog zullen werken.

Pierre Wunsch keynotespeaker op BouwForum

Pierre Wunsch keynotespeaker op BouwForum

Wat maakt de man relevant voor bouwbedrijven?

Als gouverneur staat hij aan het hoofd van de Nationale Bank van België. Veel meer nog dan andere economen heeft hij zicht op het monetaire beleid en de economische toestand van ons land. Dat een man als Pierre Wunsch zich zorgen maakt over de begroting wil dus iets zeggen. Of de vraag van Embuild voor meer overheidsinvesteringen dan nog wel opportuun is? We leggen het hem zelf voor op ons BouwForum, een editie die volledig in het teken staat van de verkiezingen in 2024.

Willen we buitenlands kapitaal aantrekken, dan heeft ons land dringend nood aan nieuwe infrastructuur. Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we het verouderde woningenpark aanpakken. En om ons minder afhankelijk te maken van geopolitieke tendensen moeten we veel meer inzetten op de productie van hernieuwbare energie. Uitdagingen, waarvoor de bouwsector een onmisbare partner is.

 

Niet met geld strooien

Tegenover die uitdagingen staat de bittere realiteit dat toekomstige regeringen weinig budgettaire ruimte hebben. Overheidsinvesteringen om het economische vuur opnieuw aan te wakkeren? Het is een beproefde formule. Maar de vraag is hoever onze beleidsmakers kunnen of willen gaan. Als het van Wunsch afhangt, is zomaar met geld strooien, niet de juiste strategie. Ziet hij een evenwicht tussen uitdagingen en uitgaven? En wat betekent dat dan voor de bouwsector?

 

Grote kansen voor kleine bedrijven

De btw op gas en elektriciteit wordt definitief op 6 procent gelegd. De federale regering is het daar begin deze week over eens geraakt. Er komen ook accijnzen op gas en elektriciteit. Welke andere mechanismen zijn er om de gevolgen van de hoge energieprijzen te beperken? En kunnen we die hoge prijzen aanwenden om een gedragswijziging tot stand brengen? Bijvoorbeeld via stimuli die dure technologie rendabel maken, en door energetische renovaties aan te moedigen. Ziet de gouverneur extra kansen voor kleinere bouwbedrijven?

 

Bouwbubbels in de maak?

Als gezinnen minder geld uitgeven aan energie, houden ze meer over om een huis te bouwen of te verbouwen. Klinkt logisch. Maar in hoeverre klopt die stelling? En moeten we niet vooral iets doen aan de hoge vastgoedprijzen? Volgens het model van de Nationale Bank is de Belgische huizenmarkt bijna 21 procent overgewaardeerd. We kunnen natuurlijk ook het model in vraag stellen. Houdt het wel rekening met de juiste factoren? Wordt de hoge prijs vooral bepaald door de bouwgrond, door het wettelijke kader of speelt ook onze manier van bouwen een rol?

 

Gratis toegang

De bouwsector is geen eiland. En de visie van een buitenstaander levert niet zelden een verrassend inzicht op. Met Pierre Wunsch hebben we dit jaar een topspreker op ons BouwForum. Een man van cijfers en feiten, een man met overzicht en een man die dicht bij de politiek én het bedrijfsleven staat. In economisch zware tijden en als aanloop naar een jaar met verkiezingen op alle beleidsniveaus kan dat tellen.

Europa schakelt BuildUp in om diepgaande energetische renovaties te versnellen in vijf landen

Europa schakelt BuildUp in om diepgaande energetische renovaties te versnellen in vijf landen

BuildUp, de specialist in off-site constructie voor nieuwbouw en energetische renovatie, werd geselecteerd voor het Europese subsidietraject Life Giga Regio Factory. Dat project wil energetische renovatie versnellen en toegankelijker maken, maar illustreert vooral de grote nood om op (veel) grotere schaal energetisch te gaan renoveren. BuildUp ziet met de selectie opnieuw zijn leidende rol in energieneutraal off-site bouwen bevestigd. Dat ontgaat ook Vlaanderen niet, want vandaag komt Vlaams Minister van Wonen Diependaele langs bij BuildUp voor een bedrijfsbezoek en een persmoment.

 

Verouderde woningen lekken energie

In Europa moeten 43 miljoen woningen een energetische renovatie ondergaan om ons continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een gigantische opdracht die voor overheden een enorme kost met zich meebrengt, maar ook ongeziene opportuniteiten voor wie het potentieel van off-site bouwen wil benutten. Off-site energetische renovatie staat voor: woningen diepgaand en structureel renoveren door een isolerende bouwschil rondom de huizen aan te brengen met complete gevels en daken die in een productiehal worden geassembleerd. Daarmee kunnen grote projecten als de energierenovatie van een sociale woonwijk in recordtempo worden uitgevoerd.

 

BuildUp in EU-consortium voor energetische renovatie sociale woningen

Dat ziet ook de Europese Commissie in, die BuildUp selecteerde als één van 15 bedrijven actief in België, Duitsland, Italië en Frankrijk om samen een consortium te vormen met als gezamenlijk doel: tegen 2030 de energetische renovatie van 750.000 sociale woningen met een off-site geproduceerde bouwschil te faciliteren. Op Belgisch niveau zijn naast BuildUp ook partners betrokken als Buildwise (voormalige WTCB), Greenwin en Housing Europe – het overkoepelend orgaan (met hoofdzetel in België) voor sociale woningbouw in Europa. Het consortium wordt gecoördineerd door Greenflex.

Michael De Bouw, labohoofd « Renovatie & Erfgoed » bij Buildwise: “We zijn vereerd dat Buildwise, het innovatiecentrum voor de bouwsector in België, sinds een 10-tal jaar samen met bouwbedrijven pioniert in een aantal innovatieve projecten rond digitalisering en prefab-renovatie. De ‘off-site construction’-aanpak voor renovaties is één van dé sleutels om een grootschalige renovatie-golf te realiseren met kwalitatieve en doorgedreven renovatietechnieken. Hiervoor dienen niet alleen technische uitdagingen te worden aangepakt, maar ook de markt en organisatie, zodoende de sector kan investeren en opschalen om deze praktijken effectief te laten doorbreken in de Belgische bouwsector.”

 

Off-site constructie is de toekomst van de bouw

De financiering van het Europese subsidieproject Life Giga Regio Factory verloopt via het LIFE- programma, het financieringsinstrument van de Europese Commissie voor milieu- en klimaatactie. De Europese belangstelling voor BuildUp is een enorme opsteker, zegt CEO van BuildUp Hélène de Troostembergh, maar volstaat niet. “Dat BuildUp aan een steile opmars bezig is, bewijst wel dat we opnieuw voor een prestigieus Europees project gevraagd worden. Alleen blijft ons land intussen achterop hinken als het aankomt op energetische renovatie. Ik hoop dan ook dat onze lokale en bovenlokale overheden uit onze selectie meenemen dat off-site constructie dé toekomst is voor energetisch duurzaam én razendsnel bouwen en renoveren op grote schaal.”

 

Vlaams Minister van Wonen vindt inspiratie bij BuildUp

De aandacht van de Vlaamse overheid voor het potentieel van BuildUp en energetisch renoveren groeit intussen wel. Vandaag 27 januari om 14.00 uur komt Vlaams Minister van Wonen Diependaele op werkbezoek. Doel: het Europese energetische renovatieproject waar BuildUp aan deelneemt linken aan meer lokale beleidsinspanningen op het vlak van energetische renovatie. Journalisten kunnen deelnemen aan het bedrijfsbezoek en CEO Hélène de Troostembergh en Vlaams Minister van Wonen Diependaele interviewen.

“Als minister van wonen juich ik innovatie in de bouwsector toe. We zullen de sector de volgende jaren nodig hebben om alle uitdagingen op het gebied van wonen het hoofd te bieden. Sociale woningbouw kan hiertoe een belangrijke katalysator zijn: we ‘experimenteren om te leren’. De Vlaamse regering draagt graag een steentje bij: via de projectoproep maken we 10 miljoen euro vrij ter stimulering van innovatieve en experimentele technieken in een regelluw kader. De ervaringen verankeren we in de algemene procedures rond sociale woningbouw. Zo willen we evolueren naar een snellere bouw en energetische renovatie van het sociaal patrimonium in Vlaanderen”, aldus Matthias Diependaele.

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precorona niveau

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precorona niveau

 

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid nam in 2021 met 6,3% af ten opzichte van 2019. Tegenover 2020 viel een stijging op te tekenen (+8,6%), maar dat was hét coronajaar bij uitstek met periodes waarin het eenvoudigweg niet mogelijk was om te werken en dus ook de kans op arbeidsongevallen veel kleiner was. 2020 is met andere woorden geen goed vergelijkingspunt, 2019 is dat wel. “Maar we blijven zeker niet op onze lauweren rusten en willlen onze sector verder veilig maken de komende jaren”, benadrukt Niko Demeester, CEO van bouwfederatie Embuild. “De basisveiligheidsopleiding die dit jaar in werking trad is al een stap in de goede richting, nu moet ook de Construbadge, een visueel identificatiemiddel voor iedereen op de werf, er eindelijk komen.”

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precorona niveau, zo blijkt uit onderstaande cijfers. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3% in 2021. Een stijging ten opzichte van 2020 is logisch: de bouw lag door corona een hele tijd stil.

 

  Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid Evolutie Ongevallen met dodelijke afloop Evolutie
2014 10.369   16  
2015 9827 -5,3% 14 -12,5%
2016 9692 -1,4% 19 +35,7%
2017 9348 -3,6% 12 -36,9%
2018 9182 -1,8% 18 +50%
2019 8899 -3,1% 9 -50%
2020 7678 -13,7% 13 +14,4%
2021 8341 +8,6% 13 =

 

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven deze cijfers van FEDRIS aan. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden wel niet opgenomen, maar Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

 

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is de laatste jaren wel verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Zo trad in het voorjaar één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van Embuild in werking, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Die opleiding neemt 8 uur in beslag en moet binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd worden door elke nieuwkomer in de bouw. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar in de sector actief was. Momenteel geldt die veiligheidsopleiding  voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw. Maar we dringen erop aan dat federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne deze veiligheidsopleiding binnenkort ook verplicht voor iedereen die op een bouwwerf actief is (werknemers uitvan leveranciers, zelfstandigen en gedetacheerden,…).

 

Ook is Embuild al jaren vragende partij om nog beter te registreren en controleren wie effectief op een werf mag zijn. “Zoals in Frankrijk pleiten we voor de veralgemeende invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden. Op die manier zullen werkgevers, vakbonden en inspectie proactief kunnen controleren en wordt eventueel zwartwerk en sociale dumping proactief tegengegaan”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.