programma – woensdag 3 maart 2021

introductie

door Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder

meer info

Wij moeten de competenties en de talenten bundelen om het titanenwerk te verrichten om het energierenovatietempo voor onze gebouwen te verdubbelen, ja zelfs te verdrievoudigen. Dat komt overeen met 135.000 renovaties per jaar of 15 renovaties per uur voor onze drie Gewesten.

Getuigenissen : Hoe gaan bouwbedrijven te werk om jongeren te recruteren 

Philippe Callens – Romuald de BrabandèreRoeland FraussenAndy Zenner – Wouter Vermeulen

meer info sprekers deel 1

Philippe Callens, Directeur Human Resources, Groupe THOMAS & PIRON: “Om het probleem van tekort aan arbeidskrachten op te lossen, investeren wij in duaal leren, opleiding en begeleiding van gemotiveerde jongeren, talenten en ambities. Samen moeten wij het imago van de diverse bouwberoepen opkrikken, want onze sector is een bron van duurzame werkgelegenheid.“

Romuald de BrabandèreCommunication Manager, CIT BLATON: : “De digitale communicatie en de sociale media stellen ons in staat de realiteit op het terrein, de schoonheid van onze projecten en de trots van onze medewerkers op hun prestaties te visualiseren en te communiceren. Deze aanwezigheid op de sociale media stelt ons in staat jongeren te bereiken en hen te motiveren voor de toekomstgerichte banen die ons bedrijf biedt.”

meer info sprekers deel 2

Roeland Fraussen: “De bouw is werken van, voor en met mensen. Wij zijn geen werkgever, wij geven méér dan “werk” en koesteren daarom motivatie en talent.”   

Andy Zenner: “De beeldvorming over de bouwvakker is voorbijgestreefd en moet bijgespijkerd, door jongeren zo vroeg mogelijk in contact te brengen met de realiteit van de bouw. Zo kan de aannemer talenten en aanleg ontdekken en de goesting voor het vak stimuleren.” 

Wouter Vermeulen: “De bouw is dienstverlener & partner van integrated solutions. Dit vereist innovatieve technieken, meer digitalisering en een nieuwe mindset, wendbaarheid en nieuwe competenties.”

Wat kan de bouw doen om makkelijker jongeren aan te trekken

Prof. Dr. Stijn Baert, vakgroep Economie en Bedrijfskunde UGent

 

meer info

Prof.Dr. Stijn Baert: “Ook in de coronacrisis blijft de strijd om menselijk kapitaal woeden, en meer nog in de bouw. Voor de knelpuntberoepen zijn er oplossingen mogelijk. Denkpistes worden aangereikt om hierrond te werken.”

Wat doen de Gewestelijke afdelingen van Confederatie Bouw om jongeren warm te maken voor de bouw?

meer info
  • Marc Dillen, Directeur-Generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: Met de campagne #WERFZE wil de Vlaamse Confederatie Bouw jongeren naar de bouw halen, deze is namelijk cruciaal in de klimaatuitdaging, circulaire economie en digitalisering. Deze nieuwe aanpak brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee op gebied van opleidingen en jobs. 
  • Jean-Christophe Vanderhaegen, Directeur-Generaal van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad: ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het verenigt kennis en expertise, informatie, oriëntatie en begeleiding naar werk
  • Francis Carnoy, Directeur-Generaal van de Waalse Confederatie Bouw (CCW): Francis Carnoy promoot imagocampagnes naar jongeren toe, partnerships met verschillende instanties zoals Forem en IFAPME en bovenal dialoog met de regionale autoriteiten om de werkzaamheidsgraad te verhogen.

Diversiteit, is goed, maar inclusiviteit is veel belangrijker!

door Taha Riani, Managing Partner van Allyens

 

meer info

“Diversiteit is iedereen uitnodigen op het feestje. Maar pas als iedereen meedanst, is er ook inclusiviteit.”

Getuigenissen van startende zelfstandigen 

 

Oplossingen voor de uitdagingen in de bouw

door Alexander De CrooEerste Minister

 

meer info

Alexander De Croo: De bouw is een belangrijke hefboom voor de tewerkstelling en bovendien een toegankelijke sector. We moeten investeren in toekomstgerichte projecten.

Aparte projecten om jongeren te motiveren voor de bouw

 Joris De Fré, Directeur-Generaal, Confederatie Bouw Antwerpen

Jean-Christophe Vanderhaegen, Directeur-Generaal, Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad

meer info

 Joris De Fré: geeft ons uitleg bij de werking en kerntaken van “Talentenwerf”. De rode draad hierbij is vakbekwaamheid koppelen aan jobmatching.

Jean-Christophe Vanderhaegen: legt ons uit wat de missie en ambitie van het BRC Bouw is en het project Build Circular Brussels.

 

Campagne 2030

Bruno Vandenwijngaert, CEO van Constructiv,

meer info

Bruno Vandenwijngaert,: De bouw is een sector met toekomst waarin we momenteel veel mankracht nodig hebben. Bruno Vandenwijngaert legt ons de doelstellingen op lange termijn uit.

Duurzame wegen van de toekomst, met en voor jongeren

Ir. Annick De Swaef, Directeur-generaal van OCW

meer info

Ir. Annick De Swaef: De wegenbouw is een knelpuntberoep (mooie stiel maar karikaturaal gezien als vuil werk; lange dagen omwille van verplaatsingen…). Annick De Swaef wil jongeren motiveren om in de sector te werken.

Ambities 2025

Olivier Vandooren, Directeur-generaal van WTCB

meer info

Olivier Vandooren: We willen de bouw 4.0 ontwerpen om zo de Europese doelstelling te bereiken en het 1e continent met de eerste CO2-neutrale economie te worden tegen 2050.

Slotwoord

Afsluitende speech van Thomas Scorier, Voorzitter van de Confederatie Bouw

meer info

Ouders zouden hun kinderen vol vertrouwen moeten inschrijven in het bouwvakonderwijs of een duale bouwrichting. Aan het eind van de rit wacht hun kind 100% zeker een mooie, uitdagende baan. Daarom leggen we de laat hoog: tegen 2030 20% meer instroom in bouwopleidingen en het terugdringen van de uitstroom uit de sector van 12% naar 10%.