BouwForum geeft kompas in onzekere tijden

BouwForum geeft kompas in onzekere tijden

Na twee jaar was er op 30 maart opnieuw een fysiek BouwForum. Echte contacten, van mens tot mens. Heel wat bezoekers hebben er duidelijk naar uitgekeken, zo bleek uit de gesprekken tijdens het binnenkomen.

Na de verwelkoming door Niko Demeester, CEO van Confederatie Bouw, mocht minister van Financiën en vicepremier Vincent Van Peteghem de spits afbijten over herinvestering en relance. Senior economist Philippe Ledent, van ING, sloot daar naadloos op aan met een uiteenzetting over de uitdaging van overheidsinvesteringen.

In het tweede blok gaven professionals uit de bouwsector aan hoe zij vandaag al inspanningen leveren om bij infrastructuurwerken de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. In het derde blok, over duurzame gebouwen, hebben we de resultaten voorgesteld van de iVox-studie over de Belg en zijn of haar woning.

 

Vicepremier Vincent Van Peteghem te gast op BouwForum 2022

Vicepremier Vincent Van Peteghem te gast op BouwForum 2022

Relance en duurzaamheid, dat is dit jaar het centrale thema van ons BouwForum. Niemand minder dan minister van Financiën en vicepremier Vincent Van Peteghem, heeft toegezegd om op woensdag 30 maart toe te lichten hoe de politiek omgaat met de nood aan investeringen en de verduurzaming van het woningenpark.

Overheidsopdrachten en vergunningen zo snel mogelijk lanceren

Overheidsopdrachten en vergunningen zo snel mogelijk lanceren

Uit onderzoek van het vakblad Bouwkroniek blijk dat het aantal overheidsopdrachten in de bouw tussen 2020 en 2021 met 14% gestegen is. De Confederatie Bouw stelt nochtans vast dat er al jaren systematisch ondergeïnvesteerd wordt in ons land. “We moeten de komende 10 jaar massaal investeren om onze economie te relanceren en te vergroenen. Daarom dringen wij erop aan dat de diverse overheden de voorziene overheidsopdrachten en noodzakelijke vergunningen daarvoor zo snel mogelijk lanceren”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw

Onderzoek van het vakblad Bouwkroniek toont aan dat het aantal overheidsopdrachten in de bouw het vorige jaar met 14% is toegenomen. Toch is het investeringsniveau in ons land al sinds de jaren ’80 erg laag. In 2020 werd er in België 2,7% van het BBP geïnvesteerd, terwijl het Europees gemiddelde 3,3% bedroeg en onze buurlanden Nederland (3,4%) en Frankrijk (3,7%) het opvallend beter deden, zo blijkt uit cijfers van Eurostat.

Dit gebrek aan investeringen is jammer genoeg niet nieuw. Uit cijfers van het federaal Planbureau blijkt dat de netto kapitaalvoorraad van de overheid (= waarde van de vaste activa van de overheden), sinds 1995 stelselmatig is gedaald. De overheidsinvesteringen volstaan dus niet eens om onze activa van wegen, gebouwen,… op peil te houden, laat staan te moderniseren.

Van het Europese relanceplan zou er aanvankelijk tussen 2021 en 2026 6 miljard euro naar ons land gaan, waarvan de helft naar de bouwsector. Toch berekende het Rekenhof dat er tot op 15 november 2021 slechts 2 miljoen euro aan engagementen werd ingeschreven voor de uitvoering van het Europees relanceplan op federaal niveau. Dat is opvallend weinig. Het volume en ritme van overheidsopdrachten zal dus snel en fors moeten toenemen, indien we tijdig alle voorziene projecten willen realiseren.

Naast het Europees relanceplan is de federale regering van plan om een federaal investeringsplan van 1 miljard vrij te maken voor de periode 2022-2024, bovenop de 328 miljoen die voor het jaar 2021 waren beslist voor onder meer de bouw van kazernes en renovatiewerken van de Regie der Gebouwen. Deze projecten werden echter nog niet gelanceerd en voor 2022 is er slechts 36,2 miljoen euro voorzien.

Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw: “De bouw zal de komende jaren een zeer belangrijke rol in onze economie en maatschappij spelen. Op korte termijn zullen wij zorgen voor de heropbouw in Wallonië na de catastrofale overstromingen van afgelopen zomer. Op lange termijn zullen wij helpen om de klimaatdoelstellingen te halen via nieuwe energiesystemen, renovatie van gebouwen en nieuwe infrastructuur. Alle overheden moeten daarom, na decennia van onderinvesteringen, de komende tien jaar continu blijven investeren. Aangezien het 5 over 12 is inzake investeringen, dringen wij er bij de beleidsmakers op aan om de voorziene overheidsopdrachten en noodzakelijke vergunningen daarvoor zo snel mogelijk te lanceren.”