BouwForum 2022 :

Na twee jaar was er op 30 maart 2022 opnieuw een fysiek BouwForum. Echte contacten, van mens tot mens. Heel wat bezoekers hadden er duidelijk naar uitgekeken, zo bleek uit de gesprekken tijdens het binnenkomen.

Na de verwelkoming door Niko Demeester, CEO van Confederatie Bouw, mocht minister van Financiën en vicepremier Vincent Van Peteghem de spits afbijten over herinvestering en relance. Senior economist Philippe Ledent, van ING, sloot daar naadloos op aan met een uiteenzetting over de uitdaging van overheidsinvesteringen. 

In het tweede blok gaven professionals uit de bouwsector aan hoe zij vandaag al inspanningen leveren om bij infrastructuurwerken de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. In het derde blok, over duurzame gebouwen, hebben we de resultaten voorgesteld van de iVox-studie over de Belg en zijn of haar woning. 

 

laatste nieuws

Business as unusual

Business as unusual

Naar een toekomstgerichte bouwketen Olivier Vandooren heeft een goed zicht op trends en evoluties binnen de bouwsector. Net daarom hebben we de...

Lees meer