bouwforum 2020

Waar gaat de bouw naartoe? Dat was de centrale vraag waarrond dit BouwForum werd opgebouwd. Ons vooruitziend opstellen en de sector bij de hand nemen terwijl er belangrijke veranderingen optraden en nog op komst waren, zoals de digitale transitie, de klimaatuitdaging, de veranderende vraag van de klant, de opkomst van slimme gebouwen en wijken, modulair bouwen, de circulaire economie, het tekort aan personeel, de schaarste aan materialen en de mobiliteitsproblemen. Dit alles kwam aan bod tijdens het BouwForum 2020.

VERWELKOMING DOOR R DE MÛELENAERE

RESULTATEN ENQUETE NAAR KLANTEN VAN BOUWBEDRIJVEN

Evolutie, verwachtingen en uitdagingen

Technologie is een oplossing geen bedreiging

Innovatie gericht op techniek en bouwuitvoering

Generatiewissel binnen bouwbedrijven

Innovatie, oplossingen en nieuwe businessmodellen

Competenties en talenten van morgen

The day after tomorrow

Einddebat

Closure

Aftermovie BouwForum 2020

Fotogalerij