De digitale transitie gaat de bouw evenveel aan als de andere bedrijfssectoren. Bouwbedrijven gebruiken digitale tools voor hun administratieve beheer, of het nu is voor de contacten met de klant, voor hun personeelsbeheer of voor hun administratieve verplichtingen.Hetzelfde geldt voor hun zoektocht naar nieuwe opdrachten. Websites, blogs en allerlei platforms hebben nieuwe perspectieven gecreëerd om hun producten en hun knowhow aan de man te brengen. Er is een digitalisering bezig van de procedures om deel te nemen aan overheidsopdrachten, en dat dwingt bouwbedrijven om zich uit te rusten met informaticatools en om zich aan te passen aan de nieuwe eisen die de digitalisering stelt. In feite is ICT van belang voor alle relaties die een aan-nemer heeft: met zijn klanten en leveranciers, met architecten en studiebureaus, met onderaannemers en overheden. Maar de digitale transitie zal daar niet stoppen. Ze zal eveneens een impact hebben op het productieapparaat van een bouwbedrijf.

De 4de industriële revolutie is in zekere zin ook de 4de bouwrevolutie. Connected technologieën en het Internet of Things staan centraal in die ingrijpende verandering, met als technologisch ijkpunt BIM (Building Information Model/Modeling/Management).BIM is op de eerste plaats een digitaal model, een vir-tuele representatie van een bouwwerk met geometri-sche weergaven en digitale objecten. Maar het is meer: het is ook een tool die talrijke gegevens integreert over de technische kenmerken van de objecten (deuren, ven-sters, muren…) en hun relaties met andere objecten; en bovendien – en dit is van fundamenteel belang – is het een nieuwe manier om alle bouwpartners te laten samenwerken aan de creatie van een constructie, met inbegrip van alle onderaannemers die betrokken zijn in een bepaalde fase van de uitvoering van de werken. Dankzij deze nieuwe benadering kan men dubbel werk vermijden, de oorzaken van fouten en van inefficiëntie verminderen, beter anticiperen, het werk op de bouw-plaats beter plannen, en door dit alles de productie-kosten aanzienlijk verminderen.